Veel gestelde vragen

Op deze pagina vind je de meest voorkomende vragen die we tegenkomen. Als jouw vraag er niet tussen staat of als je meer informatie wilt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag verder.

DONEREN?

FAQ

is er een wet die toegang voor assistentiehonden regelt?

Sinds 2016 is het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking in Nederland van kracht en officieel wet. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

is er een wet die toegang voor assistentiehonden regelt?

Sinds 2016 is het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking in Nederland van kracht en officieel wet. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Wat staat er in de wet geregeld?

De Nederlandse regering heeft vanwege het VN-verdrag twee bestaande wetten aangepast, waaronder de Wet Gelijke Behandeling (WGBH/CZ):

Sinds 2016 gaat de wet naast wonen, werk, onderwijs en openbaar vervoer nu ook over goederen en diensten. Mensen met een beperking kunnen in veel gevallen vragen om een ‘doeltreffende aanpassing’. Hier valt ook het toelaten van assistentiehonden als iemand daarom vraagt onder. De vraag moet wel redelijk zijn.

Vanaf 1 januari 2017 is in de wet een norm voor algemene toegankelijkheid opgenomen. Werkgevers en aanbieders van goederen en diensten dragen vanaf nu geleidelijke zorg voor algemene toegankelijkheid, ook als hier niet specifiek om gevraagd wordt. (artikel 2a, eerste lid Wet Gelijke Behandeling). Het doel van dit artikel is een verandering teweegbrengen in het denken over mensen met een beperking en mensen, bedrijven en instellingen bewuster maken. “Toegankelijkheid moet normaal worden, ontoegankelijkheid de uitzondering.

Voor wie is het van toepassing?

De wet is van toepassing op iedereen met een beperking en dus ook op iedereen met een professioneel opgeleide hond.

Welke term gebruiken voor een professioneel opgeleide hond?

In de wet wordt de term assistentiehond gebruikt als overkoepelende term om alle verschillende typen aan te duiden.

Zijn er omstandigheden dat een assistentiehond geweigerd mag worden?

Wij vertrouwen wij erop dat gebruikers van assistentiehonden zelf een goede afweging maken of het noodzakelijk is om de hond mee te nemen, wanneer zijn veiligheid of welzijn (of dat van andere dieren en mensen) in het geding komt.

Op basis van artikel 2 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap/chronische ziekte (WGBh/cz) is het toelaten van assistentiehonden wel verplicht, tenzij dit een onevenredige belasting vormt voor de organisatie. Bijvoorbeeld als de aanpassing veel geld of inzet vraagt. Of de aanpassing is onveilig en niet uit te voeren. De ondernemer moet dit aantoonbaar kunnen maken.

Hotels en restaurants kunnen assistentiehonden niet langer de toegang ontzeggen op grond van hygiëneregels. Er zijn uiteraard plekken waar de aanwezigheid van een assistentiehond echt niet mogelijk is, zoals op een intensive careafdeling van een ziekenhuis. Ook zijn er in sommige ziekenhuizen problemen als je wordt opgenomen en je hond wilt je assistentiehond bij je houden, ons advies is: Ga voor je opname met het ziekenhuis in gesprek vaak komt er wel een oplossing.  

Wat is de reden dat een assistentiehond wordt geweigerd?

Elke situatie is anders, maar meestal wordt een assistentiehondenbaas op het moment van binnengaan geconfronteerd door een medewerker die niet op de hoogte is van de wetgeving. Onwetendheid dus. In de praktijk wordt dat of ter plekke opgelost of krijgt het een vervolg. Er zijn ook gevallen waar er bijv. sprake is van bereiding van eten waarbij de horecacode in het geding komt (dat wordt dan als argument gegeven). Wat we ook zien is dat cliënten van ons met een andere hond dan een blindengeleidehond worden geweigerd, omdat bijvoorbeeld de beperking niet op het eerste gezicht zichtbaar is.

Is hygiëne een geldige reden om iemand met een assistentiehond te weigeren?

Voor horecazaken geldt sinds 1 april 2016 een nieuwe Hygiënecode. Hier staat duidelijk vermeld dat assistentiehonden toegang moeten hebben tot restaurants, ook die met een open keuken en buffetrestaurants.

Op sommige afdelingen van een ziekenhuis, zoals op een intensive careafdeling, is het echt niet mogelijk in verband met infectiegevaar. In de meeste ziekenhuizen zijn assistentiehonden welkom. Zij vragen van tevoren even te overleggen met het ziekenhuispersoneel van de afdeling die je wilt bezoeken met jouw assistentiehond.

Wat vinden wij als Assistentiehond Gelderland van het toelaten van honden op pretparken en festivals?

We zijn geen voorstander van het meenemen van assistentiehonden naar festivals, popconcerten en andere plekken met mensenmassa’s of veel lawaai. De hond kan door de drukte en de herrie zijn werk niet goed doen en verliest hier zijn begeleidende functie, sterker nog de hond kan hierdoor zelfs beschadigd raken en zijn werkzaamheden helemaal niet meer kunnen uitvoeren.

Wat vinden wij als Assistentiehond Gelderland van het toelaten van honden op pretparken en festivals?

We zijn geen voorstander van het meenemen van assistentiehonden naar festivals, popconcerten en andere plekken met mensenmassa’s of veel lawaai. De hond kan door de drukte en de herrie zijn werk niet goed doen en verliest hier zijn begeleidende functie, sterker nog de hond kan hierdoor zelfs beschadigd raken en zijn werkzaamheden helemaal niet meer kunnen uitvoeren.

Heeft een hond in opleiding dezelfde rechten?

In principe zou de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/CZ) zo ruim moeten worden geïnterpreteerd dat een hond in opleiding met zijn begeleider moet worden toegelaten. 

Als een hond in opleiding wordt geweigerd, dan gaan wij samen met jou in gesprek, heel vaak komt er een goed alternatief uit en ontstaat er zelfs begrip. 

Als dat niet tot een oplossing leidt, dan kan een melding bij ons worden gedaan. Wij bekijken dan of en welke mogelijke vervolgstappen nodig zijn.

Waar kan ik een klacht indienen als ik ergens word geweigerd met mijn hond?

Als na een weigering een gesprek op niets uitloopt kun je:

een klacht indienen bij de instantie waar je geweigerd bent;

melding doen bij het College voor de Rechten van de Mens. Zo komt er inzicht in het aantal en soort weigeringen van mensen met een handicap. In het geval van meerdere meldingen van ontoegankelijkheid op eenzelfde soort openbare gelegenheid kan het College een onderzoek starten om te bepalen of het weigeren van toegang volgens de wet verboden is. Men kan het College ook vragen een uitspraak te doen in zaken over discriminatie. De uitspraak van het College is niet bindend, maar wordt in 80% van de gevallen door de rechter overgenomen;

Hoe herken ik een professioneel opgeleide hond?

Op dit moment is er nog geen officieel internationaal keurmerk. Wel wordt er op Europees niveau gewerkt aan standaardisering die daar duidelijkheid in moet scheppen. Lees meer over deze Europese standaard. Onze cliënten kunnen hun hond in ieder geval identificeren aan de hand van een speciale pas. Daarnaast zijn ze te herkennen aan ons logo op hun tuig. Het door ons gebruikte tuig is ook alleen bestemd voor officiële assistentiehonden

Een andere manier is na te gaan of honden afkomstig zijn van geleidehondenscholen die zijn aangesloten bij officiële federaties. Stichting Assistentiehond Gelderland is aangesloten en kandidaat lid bij de  Internationale Federatie van Assistentiehonden (ADI).

Mag ik met jullie honden wel in het vliegtuig?

Dit hangt erg af van de luchtvaartmaatschappij waar je mee  wit gaan vliegen. Wij zijn als kandidaat lid verbonden aan het ADI. dit is voor veel maatschappijen een eis. Daarom zijn wij gaan informeren: KLM geeft op hun website aan dat een psychiatrische assistentiehond alleen is toegelaten op vluchten van en naar de US. Transavia heeft ons schriftelijk laten weten dat onze honden welkom zijn op hun vluchten, Overige luchtvaartmaatschappijen vanuit Nederland hanteren de regel dat de school die verbondenheid met het ADI eisen. Neem voor je gaat vliegen altijd eerst contact op met de maatschappij om het e.e.a.. zeker te weten. 

Keurmerk Adi

Wij zijn officieel kandidaat-lid van ADI (Assistance Dogs International), een erkende internationale organisatie op het gebied van assistentiehonden. Je kunt onze vermelding op de volgende link vinden: https://assistancedogsinternational.org/members/candidate-program-list/

Deze erkenning toont aan dat wij voldoen aan de hoge standaarden die worden gesteld binnen de assistentiehondenwereld. Met trots bieden wij professionele trainingen aan die volledig voldoen aan de richtlijnen van ADI.

Contact gegevens

Assistentiehond-Gelderland
Hoogmeer 1536
6605 BK Wijchen

KvK: 83404074

ONZE SPONSORS

ONZE Partners

DIRECT DONEREN

Of klik hier