Medisch advies team

Medisch advies team

SAG is kandidaat lid bij Assistance Dogs International (ADI) hiermee bewijzen wij dat wij volgens de internationale standaarden werken en hopen zo snel mogelijk onze accreditatie te mogen behalen.   Elke organisatie die bij de ADI is aangesloten, is verplicht een adviesteam te hebben voor aanvragen waarbij sprake is van psychische kwetsbaarheden.

Bij SAG is dit het Medisch Advies Team, (MAT).

Dit team heeft als taak om bij aanvragen waarbij sprake is van psychische problematiek een onderzoek/screening te doen.

Op Basis van de verkregen informatie en een interview wordt er een bindend advies uitgebracht of de Trainee geschikt wordt geacht om de training te kunnen volbrengen.

Het Mat word voorgezeten door een psychiatrisch verpleegkundige BIG geregistreerd en werken voor SAG.

Hoe gaat dit in zijn werk:

Bij SAG krijgt de trainee eerst een telefonisch gesprek, dit gesprek is algemeen van karakter en hierin word oppervlakkig besproken wat de wensen zijn van de toekomstige trainee en onze werkwijze.

Hierna word er een intakegesprek gepland. (Dit gesprek kan soms ook via beeldbellen plaatsvinden) hier word besproken welk ras je graag zou willen en wat de voor en tegens zijn. Of als je al een hond hebt word de hond  en wat voor band je hiermee hebt. Ook gaan we in op wat wij eventueel voor je kunnen betekenen etc., maar ook wat de training inhoud en wat er allemaal van jou verwacht gaat worden.

               

 

 

Hierna word de aanvraag het MAT neergelegd en zal de toekomstige trainee diverse zaken moeten  moeten aanleveren. Indien alle stukken zijn binnengekomen word er een intake gepland, dit kan zijn met alleen de toekomstige trainee (en zaakwaarnemer), of met de trainee en de behandelaar.

Dit gesprek kan plaatsvinden in Nijmegen of eventueel wanneer dit niet anders kan en het MAT hiermee akkoord is via een digitale omgeving zoals Microsoft Teams.

Als er een positief advies is vanuit het MAT vind er een huisbezoek plaats door een Kynologisch gedragsdeskundige om te kijken of de aanwezige hond eventueel geschikt word geacht om de training mee te starten. Als er nog geen hond is zal er de wensen worden besproken welk ras de voorkeur heeft en of dit binnen de voorwaarden van SAG valt. Er zal diep in worden gegaan over de voor en tegens van elk gekozen ras. Tevens word de woonomgeving bekeken of deze geschikt is om volgens onze standaarden een training aan te gaan.

Dit alles is nodig om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen over de hulpvraag en de restklachten en of SAG hierbij kan voldoen middels training van de hond.

Medisch advies team

SAG is kandidaat lid bij Assistance Dogs International (ADI) hiermee bewijzen wij dat wij volgens de internationale standaarden werken en hopen zo snel mogelijk onze accreditatie te mogen behalen.   Elke organisatie die bij de ADI is aangesloten, is verplicht een adviesteam te hebben voor aanvragen waarbij sprake is van psychische kwetsbaarheden.

Bij SAG is dit het Medisch Advies Team, (MAT).

Dit team heeft als taak om bij aanvragen waarbij sprake is van psychische problematiek een onderzoek/screening te doen.

Op Basis van de verkregen informatie en een interview wordt er een bindend advies uitgebracht of de Trainee geschikt wordt geacht om de training te kunnen volbrengen.

Het Mat word voorgezeten door een psychiatrisch verpleegkundige BIG geregistreerd en werken voor SAG.

Hoe gaat dit in zijn werk:

Bij SAG krijgt de trainee eerst een telefonisch gesprek, dit gesprek is algemeen van karakter en hierin word oppervlakkig besproken wat de wensen zijn van de toekomstige trainee en onze werkwijze.

Hierna word er een intakegesprek gepland. (Dit gesprek kan soms ook via beeldbellen plaatsvinden) hier word besproken welk ras je graag zou willen en wat de voor en tegens zijn. Of als je al een hond hebt word de hond  en wat voor band je hiermee hebt. Ook gaan we in op wat wij eventueel voor je kunnen betekenen etc., maar ook wat de training inhoud en wat er allemaal van jou verwacht gaat worden.

Hierna word de aanvraag het MAT neergelegd en zal de toekomstige trainee diverse zaken moeten  moeten aanleveren. Indien alle stukken zijn binnengekomen word er een intake gepland, dit kan zijn met alleen de toekomstige trainee (en zaakwaarnemer), of met de trainee en de behandelaar.

Dit gesprek kan plaatsvinden in Nijmegen of eventueel wanneer dit niet anders kan en het MAT hiermee akkoord is via een digitale omgeving zoals Microsoft Teams.

Als er een positief advies is vanuit het MAT vind er een huisbezoek plaats door een Kynologisch gedragsdeskundige om te kijken of de aanwezige hond eventueel geschikt word geacht om de training mee te starten. Als er nog geen hond is zal er de wensen worden besproken welk ras de voorkeur heeft en of dit binnen de voorwaarden van SAG valt. Er zal diep in worden gegaan over de voor en tegens van elk gekozen ras. Tevens word de woonomgeving bekeken of deze geschikt is om volgens onze standaarden een training aan te gaan.

Dit alles is nodig om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen over de hulpvraag en de restklachten en of SAG hierbij kan voldoen middels training van de hond.

 

 

Adviezen MAT

Positief advies / geen bezwaar

Bij een positief advies zal er en gesprek plaatst vinden om de intake te bespreken. Deze intaker bepaald het uiteindelijke advies of de training plaats kan vinden. Na dit gesprek is er (wanneer van toepassing) een ras keuze gesprek. Dit gesprek is om te bespreken hoe en wanneer er geholpen kan worden bij een keuze van een toekomstige hond.

Indien er al een hond aanwezig is zal er een intake plaats vinden met de aangewezen trainster om de training te bespreken en of er de welbekende “klik” is.

Nog niet geschikt / wel bezwaar

Als uit de intake blijkt dat de toekomstige trainee misschien in de toekomst een training bij SAG kan volgen, maar niet op moment van aanvraag word een advies nog niet geschikt uitgebracht, de Toekomstige Trainee zal worden gebeld en middels een brief word er uitgelegd wat er nog gedaan moet worden om te voldoen aan een geschiktheid. Ook word er een tijdsbestek medegedeeld wanneer er opnieuw een intake plaats kan vinden. Het is ook mogelijk dat de toekomstige trainee hiervan afziet, het is immers geen verplichting

niet geschikt / negatief bezwaar

Als een negatief advies wordt uitgebracht, is het MAT van mening dat de training van SAG niet geschikt of haalbaar is voor de aanvrager. Dit advies word zowel telefonisch als middels een brief bekend gesteld en uitgelegd.

Positief advies / geen bezwaar

Bij een positief advies zal er en gesprek plaatst vinden om de intake te bespreken. Deze intaker bepaald het uiteindelijke advies of de training plaats kan vinden. Na dit gesprek is er (wanneer van toepassing) een ras keuze gesprek. Dit gesprek is om te bespreken hoe en wanneer er geholpen kan worden bij een keuze van een toekomstige hond.

Indien er al een hond aanwezig is zal er een intake plaats vinden met de aangewezen trainster om de training te bespreken en of er de welbekende “klik” is.

Positief advies / geen bezwaar

Bij een positief advies zal er en gesprek plaatst vinden om de intake te bespreken. Deze intaker bepaald het uiteindelijke advies of de training plaats kan vinden. Na dit gesprek is er (wanneer van toepassing) een ras keuze gesprek. Dit gesprek is om te bespreken hoe en wanneer er geholpen kan worden bij een keuze van een toekomstige hond.

Indien er al een hond aanwezig is zal er een intake plaats vinden met de aangewezen trainster om de training te bespreken en of er de welbekende “klik” is.

Nog niet geschikt / wel bezwaar

Als uit de intake blijkt dat de toekomstige trainee misschien in de toekomst een training bij SAG kan volgen, maar niet op moment van aanvraag word een advies nog niet geschikt uitgebracht, de Toekomstige Trainee zal worden gebeld en middels een brief word er uitgelegd wat er nog gedaan moet worden om te voldoen aan een geschiktheid. Ook word er een tijdsbestek medegedeeld wanneer er opnieuw een intake plaats kan vinden. Het is ook mogelijk dat de toekomstige trainee hiervan afziet, het is immers geen verplichting

Niet geschikt / negatief bezwaar

Als een negatief advies wordt uitgebracht, is het MAT van mening dat de training van SAG niet geschikt of haalbaar is voor de aanvrager. Dit advies word zowel telefonisch als middels een brief bekend gesteld en uitgelegd.

Contact gegevens

Assistentiehond-Gelderland
Hoogmeer 1536
6605 BK Wijchen

KvK: 83404074

ONZE SPONSORS

ONZE Partners

DIRECT DONEREN

Of klik hier