FinanciËle verantwoording

Financiële verantwoording

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar, dus het bestuur is verplicht om een jaarbegroting op te stellen (vanaf boekjaar 2022).
 2. Het bestuur is verplicht om de vermogenstoestand van de stichting en alle werkzaamheden van de stichting administratief bij te houden, volgens de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden. Dit omvat het voeren van een administratie en het bewaren van de bijbehorende boeken, documenten en andere gegevensdragers op een manier dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te stellen, op papier vast te leggen en goed te keuren. Het bestuur heeft de bevoegdheid om deze termijn eenmalig te verlengen met een periode van vier maanden.
 4. Het bestuur is verplicht om de boeken, documenten en andere gegevensdragers zoals bedoeld in de vorige leden gedurende zeven jaar te bewaren.
  5. De gegevens die op een gegevensdrager zijn aangebracht, met uitzondering van de op papier vastgelegde jaarrekening, kunnen worden overgebracht en bewaard op een andere gegevensdrager, mits de overdracht de juiste en volledige weergave van de gegevens garandeert en deze gegevens gedurende de volledige bewaartermijn beschikbaar zijn en binnen een redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Financiële verantwoording

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar, dus het bestuur is verplicht om een jaarbegroting op te stellen (vanaf boekjaar 2022).
 2. Het bestuur is verplicht om de vermogenstoestand van de stichting en alle werkzaamheden van de stichting administratief bij te houden, volgens de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden. Dit omvat het voeren van een administratie en het bewaren van de bijbehorende boeken, documenten en andere gegevensdragers op een manier dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te stellen, op papier vast te leggen en goed te keuren. Het bestuur heeft de bevoegdheid om deze termijn eenmalig te verlengen met een periode van vier maanden.
 4. Het bestuur is verplicht om de boeken, documenten en andere gegevensdragers zoals bedoeld in de vorige leden gedurende zeven jaar te bewaren.
 5. De gegevens die op een gegevensdrager zijn aangebracht, met uitzondering van de op papier vastgelegde jaarrekening, kunnen worden overgebracht en bewaard op een andere gegevensdrager, mits de overdracht de juiste en volledige weergave van de gegevens garandeert en deze gegevens gedurende de volledige bewaartermijn beschikbaar zijn en binnen een redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Wijze van werving van gelden:

 1. Bijdragen van hen die sympathiseren met het doel van de stichting.
 2. Bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is.
 3. Subsidies.
 4. Erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen.
 5. Opbrengsten van activiteiten van de stichting.
 6. Alle overige inkomsten.

Algemene gegevens van assistentiehond Gelderland

Naam: Assistentiehond-Gelderland
Organisatietype: Stichting
Opgericht: 14-07-2021
KvK nummer: 83404074
RSIN: 862860982
IBAN: NL37ABNA0104972130
Telefoonnummer: 06-38962817

Algemene gegevens van assistentiehond Gelderland

Naam: Assistentiehond-Gelderland
Organisatietype: Stichting
Opgericht: 14-07-2021
KvK nummer: 83404074
RSIN: 862860982
IBAN: NL37ABNA0104972130
Telefoonnummer: 06-38962817

Contact gegevens

Assistentiehond-Gelderland
Hoogmeer 1536
6605 BK Wijchen

KvK: 83404074

ONZE SPONSORS

ONZE Partners

DIRECT DONEREN

Of klik hier